TTB MERKEZ KONSEYİ’NİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVA 30 KASIM’A ERTELENDİ!

TTB Merkez Konseyi; “Hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırmaya Karşı Hukuku, Adaleti ve TTB’yi Savunuyoruz.”

SAĞLIK 10.11.2023 22:53:00 0
TTB MERKEZ KONSEYİ’NİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVA 30 KASIM’A ERTELENDİ!

 

 

ANKARA-Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın altıncı duruşması 10 Kasım 2023 günü Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri ile hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Dünya Tabipleri Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) Temsilcisi Dr. Marit Halonen Christiansen de TTB’nin davetlisi olarak duruşmayı yerinde takip etti.

Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin uzun yıllardır hem meslektaşlarının hakları hem de toplumun sağlığı için mücadele ettiğini söyledi. Türkiye’nin bugün anayasasızlaştırma ve yurtsuzlaştırma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Korur Fincancı, “Bu yurt bizim. Biz bu yurdun yurttaşları olmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Amacımız, bu toprakların tüm yurttaşlarının sağlıklı bir hayatı kurabilmesidir. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Dr. Marit Halonen Christiansen, hekimlerin mesleki bağımsızlıklarının ve meslek örgütlerinin özerkliğinin hem insan hakları hem de hasta hakları için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Davadan TTB’nin yürüttüğü çalışmaların hakkını verecek bir karar çıkmasını umduklarını belirten Christiansen, “Aksi bir karar çıksa da; biz DTB ve AHDK olarak TTB’nin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Şenol Köksal; ülkenin içinde olduğu siyasal, hukuksal, toplumsal krizin bir ruh sağlığı sorunu yarattığını, tam da bu nedenle TTB ile yan yana olmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Hüseyin Küçükbalaban; ülkede çok ciddi sağlık sorunları varken TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle dava açılmasının insan haklarını ihlal anlamına geldiğini kaydetti. Küçükbalaban, davanın derhal düşürülmesi çağrısı da yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; sağlığı piyasalaştıran neoliberal politikalara karşı sağlık hakkını, savaşa karşı barışı, hukuksuzluklara karşı adaleti savunan TTB’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geçildi.

Duruşmada söz alan Dr. Şebnem Korur Fincancı, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı tarihte hiçbir beyanı alınmadan tarafına bu davanın açılmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti ve davanın reddini istedi.

Avukatlar da beyanlarında; davanamede suçlamaya konu fiiller ve şahıslar arasındaki ilişkinin kurulmadığını, neye ilişkin bir yargılama yapıldığının anlaşılamadığını, davanamede eksiklik varsa giderilmesinin hukuken zorunlu olduğunu, bu usul eksiklikleri çözüme kavuştuktan sonra esasa ilişkin beyanda bulunulacağını dile getirdi.

Mahkeme heyeti de itirazları kabul ederek usul eksikliklerinin giderilmesi amacıyla davayı 30 Kasım 2023 Perşembe gününe erteledi.

Duruşma öncesi TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan açıklama ise şöyle:

Hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırmaya Karşı Hukuku, Adaleti ve TTB’yi Savunuyoruz

Hukuki temelden yoksun bir siyasi davanın yeni bir duruşması için tekrar Dışkapı Adliyesi önündeyiz.

Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor, bunu biliyoruz.

İki gün önce, 8 Kasım 2023 akşamı ise bunların da ötesinde bir şey oldu.

İktidar çevreleri, Yargıtay 3. Dairesi eliyle bir hukuk darbesi gerçekleştirerek, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara imza attılar.

Yasama organının devre dışı bırakıldığı, yasama ve yürütmenin özdeşleştirildiği günümüz siyasi ikliminde zaten tahrip edilmiş olan yargı sistemi de fiilen lağvedilmektedir.

Anayasa’yı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar hukuksuzlaştırmayı anayasasızlaştırma ile taçlandırırken, bu karara karşı güçlü bir iradeyi birlikte kurmak için bu duruma karşı sesimizi yükseltmek ve dayanışmayı artırmak bir zorunluluktur.

Her bir kurum için veya her bir birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesi er ya da geç, öyle ya da böyle herkese kaybettirecektir.

Bu darbeyi gerçekleştiren zihniyet, bugün yine benzer yollarla TTB Merkez Konseyi’ni “amaç dışı faaliyet gösterme” gerekçesiyle görevden almaya çalışmaktadır. Amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, Anayasa’yı ve adaleti korumakla görevli olan kurumlardır.

Bunları biliyor ve görüyoruz, her şeye rağmen haykırmaya devam ediyoruz:

Bizler 100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticileriyiz.

İktidarın ajandası için değil; toplum sağlığı, meslektaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin emeği ve hakları için faaliyet gösteririz.

Topluma kendi söylediğini tekrarlamak dışında bir amaç biçmeyenler için Türk Tabipleri Birliği’nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir.

Aldırmıyoruz!

Biz görevimizin başındayız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, hekimlik mesleğinin etik ilkelerinden taviz vermeden; toplum sağlığı, meslektaşları ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadele etmeye devam edecektir.

Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır.

Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır.

 

 


TİP’nin Samsun, Amasya ve Ordu örgütlerinden toplu istifa

Samsun Eğitim-İş örgütlenme sekreteri Altun; MEB, 2024 Mazeret atama yönetmeliğindeki değişikliği iptal etmelidir

CHP’li Çan’dan iktidara, sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı: “Katletmek için değil, yaşatmak için kanun yapılmalı”

“Anadolu Basını, birlik olmak zorunda”

CHP Samsun il başkanlığından 24 saat eğitim maratonu açıklaması

Samsun’da görme engelli hamile kadın kapağı açık bırakılan rögara düştü

BES Samsun şube başkanı Bahtiyar Akıncı: Mücadeleyle kazandığımız haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

KESK Samsun dönem sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut; Bizler kendi kendimize yoksullaşmıyoruz

Belediyeler 20 yıldır bakımevi kurmadılar ve kısırlaştırmadılar!

Genel Sağlık-İş Sendikası Samsun temsilcisi Erhan Altun güven tazeledi.

Samsun’da yaşam hakkı savunucuları yasanın geri çekilmesi için oturma eylemi yaptılar.

CHP’li Samsun Milletvekili Murat Çan Terme ilçesi Akçaykaracalı mahallesinde fındık üreticisiyle buluştu.

Samsun yaşam hakkı savunucuları Onur Anıtı önünden hayvanların ölüm kamplarına sokulmasına hayır dediler.

Samsun Mimarlar Odası başkanı Şener; OMÜ Mimarlık fakültesinde liyakatsiz atamalar yapılıyor

Anadolu Basını, Çözüm Yolunda…

ESM Samsun şube başkanı Mustafa Niyazi Bulut; “DSİ Samsun bölge müdürüne teşekkür ediyoruz!

Eğitim-Sen Samsun şube kadın sekreteri Havanur Taflan: “ÖMK geri çekildin! Yasaklama ve engellemeler kaldırılsın!

DİSK Emekli-Sen Samsun şube başkanı Arif Kutlu; Bizi öldüren iktidara sesleniyoruz

CHP Samsun il başkanı Mehmet Özdağ; EPDK halkımızı daha önce olduğu gibi bir kez daha aldattı

Sporun nabzı Atakum’da attı

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi BESYO öğrencisi futbolda Oğuzhan Yıldırım engel tanımıyor!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi PM üyesi Dilara Taşdelen; Yetmiyor, Temmuz’da zam yok diyen iktidara Temmuz’da zam şart diyoruz!

Başkan Türkel: “Dertlenmeye değil, çalışmaya geldim”

Samsun’un Asarcık ilçesi Musaağa mahalle sakinleri fabrikanın atık sularından nefes alamıyoruz

Genel Sağlık-İş sendikası şube başkanı Altun; İktidar ve TÜİK eliyle milyonların boğazı sıkılmakta nefessiz bırakılmakta!

CHP İlkadım ilçe başkanı Metin Teletar; “Laik ve Bilimsel Eğitimin Gücüyle Aydınlık Bir Geleceğe!”

Samsun’un ulaşım çilesi Murat Çan, iktidara TBMM kürsüsünden sordu:

Atakum Halk İskelesi yeniden hizmete açılıyor

KESK Samsun dönem sözcüsü Kebapçı; Gerçek enflasyon, pahalılığı altında kamu emekçileri, emeklileri ezim ezim eziliyor.

TGC 2024 Basın Özgürlüğü Ödülleri açıklandı

Yükleniyor

HÜRRİYETÇİ EĞİİTİM-SEN; BOŞ, ÇAPULCU VE MANİPÜLATÖR ÖĞRETMEN UNVANLARINI VERENLERİ UNUTMAYACAĞIZ!

ÇOCUKLARIMIZA BAYRAM SEVİNCİNİ YAŞATTIRMAYAN BU LİYAKATSIZLIKLA OKULLAR YÖNETİLEMEZ!

Eğitim-İş'ten tepki: Öğretmenlik meslek kanunu eğitim emekçileri için hüsrandır...

Panama'da bir gemide 616 paket kokain ele geçirildi: Varış noktası Mersin

Atakum Belediyesi’nde tüm personele PCR testi

2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ

ÇİN'li YOLCU THY UÇAĞINDAN İNDİRİLDİ

DÜNYA KORONA VİRÜSÜNE KARŞI TEYAKKUZDA

Türk Bayrağına Irkçı Saldırı

Trump'tan 'yeni İran stratejisi' açıklaması

Samsun’un Asarcık ilçesi Musaağa mahalle sakinleri fabrikanın atık sularından nefes alamıyoruz

ELİF KÖSE; VETERİNER HEKİMLER ŞİDDETE MARUZ KALIYOR, YETKİLİLER SADECE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETİYOR!

ADD SAMSUN ŞUBESİNDEN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ!

ROTARY’DE YENİ DÖNEM MOTTOSU; ‘DÜNYAYA UMUT OL’

SAMSUN DEVRİMCİ 78'LİLER DERNEĞİ BAŞKANI AKŞAN; DOSTALAR YOLDAŞLAR KARDEŞLER!

Mutluluğa yelken açtılar

BAFRA’DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KURSU BAŞLIYOR

Günümüz sanatı Borusan Contemporary'de irdeleniyor!

Björk: Tacize uğradım!

Şebnem Schaefer'dan 100 bin TL istiyor!

BES Samsun şube başkanı Bahtiyar Akıncı: Mücadeleyle kazandığımız haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

KESK Samsun dönem sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut; Bizler kendi kendimize yoksullaşmıyoruz

Eğitim-Sen Samsun şube kadın sekreteri Havanur Taflan: “ÖMK geri çekildin! Yasaklama ve engellemeler kaldırılsın!

DİSK Emekli-Sen Samsun şube başkanı Arif Kutlu; Bizi öldüren iktidara sesleniyoruz

Genel Sağlık-İş sendikası şube başkanı Altun; İktidar ve TÜİK eliyle milyonların boğazı sıkılmakta nefessiz bırakılmakta!

KESK Samsun dönem sözcüsü Kebapçı; Gerçek enflasyon, pahalılığı altında kamu emekçileri, emeklileri ezim ezim eziliyor.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri; Halkın iradesi gasp edilemez!

ESM Samsun şube sekreteri Kebapçı; Elektrik zamları durdurulsun, elektrik üretim ve dağıtım şirketleri kamulaştırılsın

PSAKD Samsun şubesinden Samsun kamuoyuna 2 Temmuz Sivas Madımak katliamı anmasına çağrı!

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe; Sivas Madımak’la yüzleşemediğimiz için onlarca sorunun temeline inemiyoruz.

MERKEZ SAĞ PARTİ (MSP) SAMSUN’DA HIZLA ÖRGÜTLENİYOR

ÇYDD SAMSUN GENÇLİĞİNE SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA PANEL!

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16