TTB MERKEZ KONSEYİ’NİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVA 30 KASIM’A ERTELENDİ!

TTB Merkez Konseyi; “Hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırmaya Karşı Hukuku, Adaleti ve TTB’yi Savunuyoruz.”

SAĞLIK 10.11.2023 22:53:00 0
TTB MERKEZ KONSEYİ’NİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİYLE AÇILAN DAVA 30 KASIM’A ERTELENDİ!

 

 

ANKARA-Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın altıncı duruşması 10 Kasım 2023 günü Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri ile hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Dünya Tabipleri Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) Temsilcisi Dr. Marit Halonen Christiansen de TTB’nin davetlisi olarak duruşmayı yerinde takip etti.

Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin uzun yıllardır hem meslektaşlarının hakları hem de toplumun sağlığı için mücadele ettiğini söyledi. Türkiye’nin bugün anayasasızlaştırma ve yurtsuzlaştırma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Korur Fincancı, “Bu yurt bizim. Biz bu yurdun yurttaşları olmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Amacımız, bu toprakların tüm yurttaşlarının sağlıklı bir hayatı kurabilmesidir. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Dr. Marit Halonen Christiansen, hekimlerin mesleki bağımsızlıklarının ve meslek örgütlerinin özerkliğinin hem insan hakları hem de hasta hakları için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Davadan TTB’nin yürüttüğü çalışmaların hakkını verecek bir karar çıkmasını umduklarını belirten Christiansen, “Aksi bir karar çıksa da; biz DTB ve AHDK olarak TTB’nin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Şenol Köksal; ülkenin içinde olduğu siyasal, hukuksal, toplumsal krizin bir ruh sağlığı sorunu yarattığını, tam da bu nedenle TTB ile yan yana olmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Hüseyin Küçükbalaban; ülkede çok ciddi sağlık sorunları varken TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle dava açılmasının insan haklarını ihlal anlamına geldiğini kaydetti. Küçükbalaban, davanın derhal düşürülmesi çağrısı da yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; sağlığı piyasalaştıran neoliberal politikalara karşı sağlık hakkını, savaşa karşı barışı, hukuksuzluklara karşı adaleti savunan TTB’nin yanında olduklarını dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geçildi.

Duruşmada söz alan Dr. Şebnem Korur Fincancı, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı tarihte hiçbir beyanı alınmadan tarafına bu davanın açılmasının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti ve davanın reddini istedi.

Avukatlar da beyanlarında; davanamede suçlamaya konu fiiller ve şahıslar arasındaki ilişkinin kurulmadığını, neye ilişkin bir yargılama yapıldığının anlaşılamadığını, davanamede eksiklik varsa giderilmesinin hukuken zorunlu olduğunu, bu usul eksiklikleri çözüme kavuştuktan sonra esasa ilişkin beyanda bulunulacağını dile getirdi.

Mahkeme heyeti de itirazları kabul ederek usul eksikliklerinin giderilmesi amacıyla davayı 30 Kasım 2023 Perşembe gününe erteledi.

Duruşma öncesi TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan açıklama ise şöyle:

Hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırmaya Karşı Hukuku, Adaleti ve TTB’yi Savunuyoruz

Hukuki temelden yoksun bir siyasi davanın yeni bir duruşması için tekrar Dışkapı Adliyesi önündeyiz.

Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor, bunu biliyoruz.

İki gün önce, 8 Kasım 2023 akşamı ise bunların da ötesinde bir şey oldu.

İktidar çevreleri, Yargıtay 3. Dairesi eliyle bir hukuk darbesi gerçekleştirerek, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara imza attılar.

Yasama organının devre dışı bırakıldığı, yasama ve yürütmenin özdeşleştirildiği günümüz siyasi ikliminde zaten tahrip edilmiş olan yargı sistemi de fiilen lağvedilmektedir.

Anayasa’yı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar hukuksuzlaştırmayı anayasasızlaştırma ile taçlandırırken, bu karara karşı güçlü bir iradeyi birlikte kurmak için bu duruma karşı sesimizi yükseltmek ve dayanışmayı artırmak bir zorunluluktur.

Her bir kurum için veya her bir birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesi er ya da geç, öyle ya da böyle herkese kaybettirecektir.

Bu darbeyi gerçekleştiren zihniyet, bugün yine benzer yollarla TTB Merkez Konseyi’ni “amaç dışı faaliyet gösterme” gerekçesiyle görevden almaya çalışmaktadır. Amaç dışı faaliyet gösteren TTB değil, Anayasa’yı ve adaleti korumakla görevli olan kurumlardır.

Bunları biliyor ve görüyoruz, her şeye rağmen haykırmaya devam ediyoruz:

Bizler 100 binden fazla üyesi olan hekim meslek örgütünün seçilmiş yöneticileriyiz.

İktidarın ajandası için değil; toplum sağlığı, meslektaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin emeği ve hakları için faaliyet gösteririz.

Topluma kendi söylediğini tekrarlamak dışında bir amaç biçmeyenler için Türk Tabipleri Birliği’nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir.

Aldırmıyoruz!

Biz görevimizin başındayız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan, hekimlik mesleğinin etik ilkelerinden taviz vermeden; toplum sağlığı, meslektaşları ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadele etmeye devam edecektir.

Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır.

Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır.

 

 


KESK SAMSUN ŞUBELER PLATFORMU; EMEKTEN YANA, DEMOKRATİK HALK BÜTÇESİ İSTİYORUZ!

CHP ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYI SERHAT TÜRKEL’DEN TÜM ATAKUMLULARA DAVET

BAYRAM ÇELİK ATAKUM BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

DR. ERKAN, CHP’DEN ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLIĞINI İLAN ETTİ.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU: "YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

SAMSUN KHK’LILAR PLATFORMU; ADİL YARGILANMA DA KANUNSUZ CEZA OLMAZ!

CHP SAMSUN İL BAŞKANI ÖZDAĞ; TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARINDA KÖTÜ YÖNETİMİN VE BECERİSİZLİĞİN İLANI!

KİMYA MÜHENDİSLERİ SAMSUN ŞUBESİ; “1. ENDÜSTRİYEL SU TEKNOLOJİLERİSEMPOYUMU” YAPILDI!

ADD SAMSUN ŞUBESİNDEN MUHTEŞEM TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

BES SAMSUN ŞUBE BAŞKANI TULUK; BAFRA KAYMAKAMLIĞINDA ÇALIŞAN 300 KAMU EMEKÇİSİ BAFRA HALKINA HİZMET VEREMEMEKTEDİR!”

CHP SAMSUN İL ÖRGÜTÜNDEN; ADALET VE HUKUK KRİZİ İÇİN OTURMA EYLEMİ!

SAMSUN’DA YAŞAYAN MALATYALI DEPREMZEDELER DEPREM SONRASI KENDİLERİNİ OTELİNDE KONUK EDEN SERHAT TÜRKEL’E FAHRİ MALAYATLI BERATI VERDİLER.

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI; “AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DAİR TOPLUM YARARINA OLACAK POLTİKALAR ÜRETİLMESİ ŞART!

EĞİTİM-SEN SAMSUN ŞUBEDE İSMAİL YAVUZ DÖNEMİ!

ZMO SAMSUN ŞUBE BAŞKANI BAYZAT’IN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ AÇIKLAMASI

SAMSUN KADIN DAYANIŞMASI; “SAVAŞA, ERKEK ŞİDDETİNE, YOKSULLUĞA KARŞI BARIŞI, HAYATLARIMIZI ve HAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ!”

SINIF MÜCADELESİNİ ANLATAN “HER ŞEY BEDAVA” OYUNUYLA YASEMİN YALÇIN TİYATROSU SAMSUN’DA!

HAVANUR TAFLAN; SAVAŞA, ERKEK ŞİDDETİNE, YOKSULLUĞA KARŞI BARIŞI, HAYATLARIMIZI ve HAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ!

ONUR GÜNDÜZ, “YÖNETİCİLERİN RİYAKARCA ÖVGÜLERİNİ DEĞİL; HAKLARIMIZI İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!”

EĞİTİM-İŞ SAMSUN ŞUBE BAŞKANI GÜNDÜZ; “SAMSUNDA YILIN ÖĞRETMENİ SKANDALI!”

ESM KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANI BULUT; ÖFKEMİZİ KONTROL EDİYORUZ, ONUN İÇİN BURADAYIZ!

ERSİN GÜR; MİLLİ EĞİTİM BAKANININ, TEK TİPÇİ KIYAFET DAYATMASINA KARŞI, 24 KASIM’DA DAĞITACAKLARI ÖNLÜKLERİ KENDİLERİNE İADE EDECEĞİZ

SAMSUN SAĞLIK MESLEK ODALARI PLATFORMU: SAĞLIK SİSTEMİ ÜZEİNE ÇÖREKLENEN EN BÜYÜK SIKINTI SAĞLIKTA ŞİDDET!

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI; BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİNİN 115. YILINI KUTLADI!

ATAKUM’DA SERHAT TÜRKEL RÜZGARI

BES SAMSUN ŞUBESİ KADIN SEKRETERİ BOYRAZ; TÜRKİYE’DE TEK EVLİ EBEVEYNLER EVLİLERE GÖRE DAHA YOKSULLAR.

CEVAT ÖNCÜ CHP’DEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

CHP ATAKUM İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI DT. SEVEN’DEN DİŞHEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI AÇIKLAMASI!

AYVACIKLI EMEKLİ ÇİFTÇİLER 5 BİN LİRA İKRAMİYE İÇİN ÇKS KAYITLARINI SİLDİRMEK İSTİYOR!

SAMSUN TABİP O DASI KADIN HEKİMLİK KOLU; “HAYATLARIMIZDAN DA HAKLARIMIZDAN DA VAZGEÇMİYORUZ!

Yükleniyor

HÜRRİYETÇİ EĞİİTİM-SEN; BOŞ, ÇAPULCU VE MANİPÜLATÖR ÖĞRETMEN UNVANLARINI VERENLERİ UNUTMAYACAĞIZ!

ÇOCUKLARIMIZA BAYRAM SEVİNCİNİ YAŞATTIRMAYAN BU LİYAKATSIZLIKLA OKULLAR YÖNETİLEMEZ!

Eğitim-İş'ten tepki: Öğretmenlik meslek kanunu eğitim emekçileri için hüsrandır...

Panama'da bir gemide 616 paket kokain ele geçirildi: Varış noktası Mersin

Atakum Belediyesi’nde tüm personele PCR testi

2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ

ÇİN'li YOLCU THY UÇAĞINDAN İNDİRİLDİ

DÜNYA KORONA VİRÜSÜNE KARŞI TEYAKKUZDA

Türk Bayrağına Irkçı Saldırı

Trump'tan 'yeni İran stratejisi' açıklaması

ROTARY’DE YENİ DÖNEM MOTTOSU; ‘DÜNYAYA UMUT OL’

SAMSUN DEVRİMCİ 78'LİLER DERNEĞİ BAŞKANI AKŞAN; DOSTALAR YOLDAŞLAR KARDEŞLER!

Mutluluğa yelken açtılar

BAFRA’DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ KURSU BAŞLIYOR

Günümüz sanatı Borusan Contemporary'de irdeleniyor!

Björk: Tacize uğradım!

Şebnem Schaefer'dan 100 bin TL istiyor!

Irina Shayk eskisi gibi

Hilary Duff ile Matthew Koma yeniden birlikte

Heidi Klum dört çocuğuyla alışverişte

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU: "YOKSULLUĞA KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

SAMSUN KHK’LILAR PLATFORMU; ADİL YARGILANMA DA KANUNSUZ CEZA OLMAZ!

ADD SAMSUN ŞUBESİNDEN MUHTEŞEM TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

SAMSUN’DA YAŞAYAN MALATYALI DEPREMZEDELER DEPREM SONRASI KENDİLERİNİ OTELİNDE KONUK EDEN SERHAT TÜRKEL’E FAHRİ MALAYATLI BERATI VERDİLER.

HAVANUR TAFLAN; SAVAŞA, ERKEK ŞİDDETİNE, YOKSULLUĞA KARŞI BARIŞI, HAYATLARIMIZI ve HAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ!

ONUR GÜNDÜZ, “YÖNETİCİLERİN RİYAKARCA ÖVGÜLERİNİ DEĞİL; HAKLARIMIZI İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!”

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI; BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİNİN 115. YILINI KUTLADI!

AYVACIKLI EMEKLİ ÇİFTÇİLER 5 BİN LİRA İKRAMİYE İÇİN ÇKS KAYITLARINI SİLDİRMEK İSTİYOR!

İLKADIM BELEDİYESİNİN CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ HATİCE ÇAKIR’A “BEN CUMHURİYET KADINIYIM” ŞİİRİ NEDENİYLE AKP’Lİ VE MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN SÖZLÜ SALDIRI!

OPET VE UN WOMEN’DAN AKARYAKIT DAĞITIM SEKTÖRÜNDE BİR İLK: “EŞİTSEK FARK EDER”

MERKEZ SAĞ PARTİ (MSP) SAMSUN’DA HIZLA ÖRGÜTLENİYOR

ÇYDD SAMSUN GENÇLİĞİNE SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA PANEL!

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 14 12 1 1 20 37
2.Fenerbahçe 13 11 1 1 24 34
3.Beşiktaş 13 8 4 1 5 25
4.Adana Demirspor 14 6 3 5 10 23
5.Trabzonspor 13 7 4 2 7 23
6.Kayserispor 13 6 2 5 4 23
7.Rizespor 14 6 5 3 -5 21
8.Antalyaspor 14 5 4 5 4 20
9.Hatayspor 14 4 4 6 3 18
10.Kasımpaşa 13 5 5 3 -4 18
11.Fatih Karagümrük 14 4 5 5 5 17
12.Ankaragücü 13 4 5 4 0 16
13.Sivasspor 13 3 4 6 -4 15
14.Gazişehir Gaziantep 13 5 8 0 -6 15
15.Konyaspor 14 3 6 5 -5 14
16.Pendikspor 14 3 7 4 -15 13
17.İstanbul Başakşehir 14 3 8 3 -6 12
18.Samsunspor 14 3 9 2 -10 11
19.Alanyaspor 14 2 7 5 -12 11
20.İstanbulspor 14 2 10 2 -15 8